Priser

Vad Kostar Behandlingen?

Här nedan finns en lista på de vanligaste priserna, för personer över 22 år. Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det året de fyller 22 år.

Tandvårdsstödet innebär i stort att Du för kostnader på 3001-15 000:- av referenspriset får 50% ersättning och för kostnader över 15 000:- av referenspriset får du 85% ersättning av Försäkringskassan.

För att få ett heltäckande kostnadsförslag, prata med oss. Återbud som meddelas senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras med 600:-.

Enkel Prislista

Undersökning Från 925:-

Fyllning Från 840:-

Ta bort en tand Från 1370:-

Rotfyllning Från 3505:-

Tandstensborttagning Från 285:-

Tandblekning 3900:-

Porslinskrona (inkl material) 6850:-

Liten bro (3 tänder) Från 10415:-

Bettskena (hård) 3615:-

Tandreglering

Barn och unga vuxna med betalningsgaranti utfärdad av Region Skåne

Information gällande Region Skånes kötid för Betalningsgarantier (Tandreglering för barn och unga vuxna finansierad av Region Skåne ): kötid minst 15 månader.

Vi är en ackrediterad Specialisttandvårdsenhet som har avtal med Region Skåne. Det innebär att barn och unga vuxna (upp till 23 år för 2020) som får en betalningsgaranti av Region Skåne kan välja oss som vårdgivare och få sin ortodontiska behandling (tandreglering) utförd hos oss kostnadsfritt. Betalningsgaranti utfärdas hos egen tandläkare, där man är listad – efter en ”ortodontivisning”. Därefter kan man välja oss som Specialisttandvårdsenhet.

Betalande barn

Barn och ungdomar utan betalningsgaranti från region Skåne är välkomna att utföra sin tandreglering hos oss. Barn under 18 år, som inte har en betalningsgaranti får sin behandling till rabatterat pris. Betalande barn kan själv söka till oss eller komma in på remiss från egen allmäntandläkare.

Vuxna patienter

Vuxna patienter är välkomna att kontakta oss själva eller komma in på remiss från egen tandläkare. Vi är anslutna till Försäkringskassan och om man har en bettavvikelse som är ersättningsberättigad av Försäkringskassan, får man sin behandling till subventionerat pris. Då gäller samma princip som övrig tandvård. En genomsnittlig behandling på ca 1,5 år skulle då kosta från ca 10.000 kr. Man får ett kostnadsförslag efter en första konsultation eller efter en specialistutredning inför tandreglering. Vi har ingen övre ålder för vuxna och alla är välkomna att kontakta oss för en konsultation eller fullständig specialistutredning. Man kan dela upp sin betalning under hela aktiva behandlingstiden utan några tillkommande avgifter eller ränta.

Estetiska behandlingar

Vi arbetar med moderna tandställningar – detta gäller även ”vanlig” tandställning av metall på framsidan – och erbjuder olika estetiska och osynliga tandställningstyper: Clarity Advanced Vita plattor som man fäster på framsidan av tänderna, och som syns mycket mindre än vanliga metallfästen. WIN Individuellt anpassad tandställning som man fäster på baksidan av tänderna och som är osynlig. Vi samarbetar med WIN Lingual Systems som är världsledande inom lingual ortodonti (tandställning på baksidan av tänderna).

Länk: Lingual Systems

Invisalign

Individuellt anpassade nästan osynliga skenor som fungerar istället för fast tandställning. Vi samarbetar med Invisalign som är störst i världen på tandregleringsskenor.

Obstruktiv sömnapné och snarkskenor

Vi erbjuder behandling med snarkskenor. Vi har avtal med Region Skåne och om man kommer på remiss från sin läkare, kan man få subvention för nästan hela sin snarkskena av Region Skåne och man betalar enligt sjukvårdstaxan. Våra skenor är från Somnomed som är ledande inom COAT (Continuous Open Airway Therapy).

Länk: Somnomed.com

Forskning

Vi erbjuder moderna apparaturer och vi är måna om att följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har även bidragit till forskning och publicering av vetenskapliga artiklar.